CGN Hall of Fame

United - Northern Winterguard De Color Guard Nederland Hall of Fame is ontstaan in 1995. Het toenmalige CGN viel onder Drum Corps Holland. CGN heeft besloten de Hall of Fame voort te zetten, vandaar dat er vrij veel Drum Corps mensen in deze Hall staan. Deze mensen hebben overigens ook een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Color Guard in Nederland.

De huidige leden zijn:

RIA BOONSTRAToegetreden: 2014


EDWIN BEENSToegetreden: 2011
Edwin is al jaren de drijvende kracht achter het technische deel van CGN. Sinds de totstandkoming van de Taakgroep Color Guard Nederland is hij al taakgroeplid, juryvoorzitter en lid van de Technische Commissie. Als juryvoorzitter verzorgt Edwin jaarlijks de vertaling van het WGI Color Guard manual naar het Nederlands en maakt hij verbeteringen en aanpassingen aan de specifieke situaties in ons land. Een goed voorbeeld daarvan is de promotieregeling, die de afgelopen jaren een enorme stimulans is geweest voor de kwalitatieve en kwantitatieve groei van CGN.  Edwin gaat daarbij graag het gesprek aan met de groepen en hij vertaalt hun ideeën naar realistische aanpassingen in het CGN handboek. Maar bovenal is Edwin ook nog steeds een liefhebber en misschien wel de grootste fan van alle groepen binnen CGN en ver daarbuiten. Onze technische meester en mediator kreeg in 2011 de erkenning die hij verdiende.


JOS BRUSSEToegetreden: 2000
Vader CGN kun je Jos Brusse noemen. Vanaf de oprichting tot aan 2000 is Jos de man geweest achter DCH en toch met name de Winter Guard activiteit. Vol passie, vol energie en met waardering voor elke deelnemer. Hij was een absolute visionair en maakte het pad vrij voor de huidige generatie bestuurders om van CGN een groot succes te maken. Ruim 20 jaar opoffering leidde tot het huidige sterke Winter Guard en Indoor Percussion klimaat in Nederland en in Europa.

ANTON DE GRAAFToegetreden: 1995
Als één van de mede-oprichters van DCH kon Anton niet ontbreken in de CGN Hall of Fame. Hij was de eerste Executive Director van de organisatie en zette zo zeer veel activiteiten op poten. De eerste, echte Drum Corps contest van Nederland in 1979 en het eerste Winter Guard kampioenschap ooit in Nederland waren ondermeer zijn kinderen.

ANDRIES VAN DE GRAAFToegetreden: 1995Nog altijd zien we Andries op de CGN contests op de tribune zitten. Ook Andries is één van de vroege vormgevers van de activiteit. Als instructeur van Jubal uit Dordrecht had hij passie voor de samenwerking van de diverse verenigingen in Nederland. Hij was jurylid en juryvoorzitter tot 1992. Als man van het eerste uur was hij vooral de drijvende kracht achter educatie van het juryteam. Iets dat tot op de dag van vandaag hoog in het vaandel staat bij CGN.

NORBERT VAN DEN HOUT †Toegetreden: 2006
Norbert van den Hout overleed op 16 mei 2004. Hij mocht slechts zesendertig jaar oud worden maar veel langer nog zal hij voortleven in onze gedachten en in de kunst die hij, in zijn Winter Guard programma’s, aan ons heeft nagelaten. Norbert was een echte vrijbuiter, hij was dol op dans en legde enorme vreugde in zijn werk. Wat Norbert’s bijdrage aan Winter Guard in Nederland vooral uniek maakte is de revolutie die hij te weeg heeft gebracht op het gebied van Movement. Hij betrok moderne dans in zijn programma’s zoals niemand in Nederland dat eerder gedaan had. De movement training die hij zijn leden meegaf én het ontwerp waarin deze training tot uiting kwam, waren uniek in die tijd. Daarmee heeft Norbert enorm bijgedragen aan de evolutie van Winter Guard in Nederland tot wat het vandaag geworden is. Hij werkte voor toonaangevende winter guards als Jubal, Art Development, The Pride en vele anderen en won vele CGN titels met zijn programma's. Norbert werd postuum toegevoegd aan de Hall of Fame.

RUDI HOUTHUYSToegetreden: 2000
Rudi Houthuys nam in 2000 afscheid van CGN. Een man op de achtergrond, maar vol passie voor de activiteit. Rudi nam de volle verantwoording voor CGN in een tijd die als één van de moeilijksten ooit gezien kan worden. Hij leidde de integratie met de KNFM in goede banen terwijl het dagelijkse werk doorging. Die integratie was omstreden en liep ongemakkelijk. Rudi wist echter hoe hij kon vechten voor de belangen van CGN zonder het proces te stoppen. Dat betekende dat hij letterlijk tegen de stroom in moest zwemmen. Hij legde, mede met de andere leden van de werkgroep CGN de basis voor de taakgroep die volgde na zijn vertrek. Het resultaat is bekend, CGN maakte een ongekende groei door.

LYNN LYNDSTROMToegetreden: 2001
Lynn Lindstrom was 24 jaar lang de directrice van Winter Guard International. Vanuit haar kantoor in Denver, Colorado, USA 'ontwierp' zijn samen met anderen het huidige WGI. In tegenstelling tot andere Internationale organisaties hield zij de 'I' van International hoog in het vaandel. Regelmatig contact met Lynn en onvoorwaardelijke steun aan Color Guard Nederland hebben ook bijgedragen aan de ontwikkeling van Color Guard in Nederland. Zij heeft zich altijd hard gemaakt voor de European Regional en het laten vallen van de leeftijdsgrens in de World Class, zodat het voor Internationale deelnemers makkelijker wordt deel te nemen aan de WGI Championships (zoals Avant Courir en Art Development in het verleden deden). Lynn legde na de WGI Championships 2001 haar taak neer.

BRAM MAK †Toegetreden: 1995
Bram Mak was vooral bekend als de drijvende kracht van het DCH Kantoor. In 1995 verliet hij de organisatie DCH (voorloper van CGN) en leidde het kantoor tot 2000 een zwervend bestaan. Sinds 1984 was Bram verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het CGN kantoor. In 1979 startte hij als organisator van de eerste Anglo-Dutch contest, een wedstrijd tussen drumcorps uit Engeland en Nederland. Hij nam de leiding over het juryteam. In de eerste jaren van DCH was Bram dan ook de vaste juryvoorzitter en meestal ook Timing & Penalty jurylid. In 2003 overleed Bram. Iedereen die hem kende zal zich voornamelijk herinneren als één van de vormgevers van onze huidige organisatie. Hoewel niet altijd zichtbaar heeft hij een grote stempel gedrukt op CGN en DCH.

JAN MEIJJERToegetreden: 1995
Jan Meijjer mag gezien worden als de 'founding father' van DCH en CGN. Hij was lang betrokken bij Beatrix' uit Hilversum en heeft zich bij de prille start van Drum Corps en Winter Guard in Nederland altijd ingezet voor de activiteit. Geen rol was hem te gek. Velen kennen Jan vooral als een denker, die rustig zijn analyse geeft op lopende zaken en vaak ook gelijk krijgt in zijn voorspellingen. In 1988 stopte hij met jureren maar was nog lang van waarde voor de organisatie en is dat tot op de dag van vandaag. Hij kan onaanwezig aanwezig zijn en is nog altijd een steun voor de mensen die het huidige CGN dragen. Kritisch als dat moet, waarderend als dat kan.

GEORGE OLIVIEROToegetreden: 2005
George Oliviero is een icoon binnen de Winter Guard en Drum Corps wereld. Dit WGI, DCI en WMC jurylid is al sinds 1995 achter de schermen betrokken bij de opleidingen van CGN juryleden en is een mentor voor velen. De taakgroep CGN is George erkentelijk voor alle steun die hij de afgelopen jaren heeft gegeven. Hij heeft daarmee bijgedragen aan de enorme groei van het juryteam. In de tijd dat George betrokken is bij het juryteam hebben vier juryleden uit de CGN stal hun WGI status behaald en 2 hun DCI status. Naast regelmatige bezoeken aan Nederland en het geven van vele clinics en bijscholing en is George een vraagbaak en een voorvechter van Europese zaken internationaal. George is internationaal ook al vaak gehuldigd voor zijn werk. Al jaren is hij lid van de DCI Hall of Fame en in 2004 werd hij, op voordracht van CGN, opgenomen in de WGI Hall of Fame.

ROB RAMSELAARToegetreden: 1995
Rob is met name een Percussion-man. Hij was mede-organisator van de allereerste Drum Corps wedstrijd in Nederland. Als instructeur van In Aethere Musica werkte hij mee aan de fusie met Excelsior Baarn, wat later Avant Courir werd. Rob was een toonaangevende slagwerkinstructeur en zette zich  als bestuurder van DCH  in de beginjaren keihard in. Van 1980 tot 1984 plaatste hij daarmee een fundament onder de organisatie die later zou uitgroeien tot CGN.

FRANK RANZIJNToegetreden: 2001
De naam Frank Ranzijn is een bekende naam binnen het CGN circuit. Frank ontwierp shows voor Volant Blanche, Excelsior, Don Bosco, Art Development, Avant Courir en The Pride. Met deze produkten pushte hij als het ware de activiteit. Met zijn altijd kritische houding heeft hij als instructeur en jurylid altijd de discussie levende gehouden en zo bijgedragen aan de creatieve ontwikkeling van Color Guard in Nederland. Na 20 jaar legde Frank in 2001 zijn werk neer voor The Pride, waar hij als laatste betrokken was. Vervolgens keerde hij nog enkele jaren terug als gewaardeerd General Effect jurylid. Frank en de Winter Guard activiteit zijn vrijwel onlosmakelijk aan elkaar verbonden en ondanks het feit dat hij niet meer actief was zien we hem elk jaar weer terug bij zijn CGN familie.

PETER JAN DE WERKToegetreden: 2010
Peter Jan is ruim tien jaar een drijvende kracht geweest achter Color Guard Nederland. Met een tomeloze inzet heeft hij de Winterguard activiteit in Nederland tot ongekende hoogte gestuwd. Het bewijs vormde het decor waarin hij de onderscheidingen ontving: tegen een achtergrond van een veld met 61 deelnemende clubs, ruim 800 mensen. Tien jaar geleden begon het met een handjevol clubs. Ria Boonstra, MTC-coördinator van het Algemeen Bestuur van de KNFM, roemde Peter Jans doorzettingsvermogen. Jan Meijer, die namens de andere Hall of Famers Peter Jan uitgebreid welkom heette in hun midden, sprak bewondering uit voor zijn altijd op de toekomst gerichte blik. Bij het begin, toen Peter Jan zijn overtuiging uitsprak dat Color Guard in Nederland heel groot zou worden, inclusief het Indoor Percussion. En nu die doelstelling meer dan bereikt is, kan het in zijn ogen nog steeds beter, mooier, groter. Maar al die tijd verloor hij nooit uit het oog dat de activiteit werd gedragen door de mensen die er hun hobby in vonden. Hij wilde die mensen de kans bieden om dat op de beste manier te doen.