Educatie

Indoor Percussion
Deelnemen aan wedstrijden van Color Guard Nederland kan in verschillende Classes. We lichten die hieronder kort toe.
Als toeschouwer kunt u zich hiermee zo goed mogelijk voorbereiden op wat u straks op de vloer te zien krijgt.
Voor nieuwe groepen adviseren we om contact met ons op te nemen voordat je je inschrijft. Het is immers vervelend voor de leden als ze in de verkeerde class deelnemen.

Voor het Indoor Percussion kennen we allereerst een onderscheid tussen de groepen die een choreografie brengen bij hun optreden, dit noemen we de Marching Classes, en zij die dat niet doen: de Concert Class. Er is een eigen class voor beginnende groepen, de Prep Class.
Daarnaast is er een onderverdeling op basis van leeftijd. Groepen met (enkel) jongere, beginnende deelnemers, van ongeveer 5 tot en met 16 jaar, kunnen kiezen voor de Cadet Class. Deze is er voor zowel Concert, Prep als Marching Class.
Zoals eerder genoemd is het IPC afgeleid van het Internationale Indoor Percussion Circuit binnen WGI. Binnen dit circuit kent men de A Class, de Open Class en de World Class. Deze onderverdeling passen we binnen CGN vooralsnog alleen toe in de Marching Class, waarbij (nog) niet ingeschreven kan worden in de World Class. De onderverdeling is gebaseerd op ervaringsniveau hetgeen zich uit in niveauverschillen op inhoud en uitvoering.
De Prep Class en Cadet Class kent men niet binnen WGI en worden gezien als "Lokale Classes".
Hiermee wijken we af van de WGI principes op het gebied van niveau. De reden dat we hier voor kiezen is dat we eerst een circuit willen opbouwen samen met de diverse deelnemende units. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren en op de input van de WGI juryleden die de afgelopen jaren hier hebben gejureerd hebben we ervoor gekozen om nog niet de World Class te introduceren binnen CGN. Op het moment dat blijkt dat de groepen er aan toe zijn op basis van onder andere de resultaten, dan zal CGN alsnog het besluit overwegen om ook deelname in de World Class open te stellen.

De Cadet Class
De deelnemers in deze class zijn de jongste of de minst ervaren percussion groepen. De leeftijdscategorie in deze class kan lopen vanaf 5 tot 16 jaar. Over het algemeen zullen deze groepen zich kenmerken door een beperkte trainingstijd. Bovendien zal de vocabulary het aanleren van basisbeginselen als voornaamste uitgangspunt hebben.
In deze class maakt de ware beginner kennis met het aanleren en ontwikkelen van de allereerste basisbeginselen en kwaliteiten. Uitgangspunt is het ontwikkelen van een individuele training dat recht doet aan de technische groeimogelijkheden van iedere deelnemer. Tevens dient de logica in de programma’s voorop te staan zodat de uitvoerenden in staat gesteld worden een hoog resultaat te bereiken. Dit is bedoeld om te voorkomen dat shows -met het oog op een beter resultaat- op een te hoog niveau voor de deelnemers geschreven worden (‘overschrijven’). Een te hoog geschreven show ontneemt de percussion leden een gezonde en noodzakelijke training en ontwikkeling.

De Prep Class
Dit is de klasse voor deelnemers die op het gebied van muziek en/of choreografie nog niet veel ervaring hebben. De deelnemers willen graag onderdeel zijn van de IPC competitie en hebben ook de instrumentatie voor de Marching Class. Het is in deze class niet verplicht een volledige choreografie uit te voeren maar er wordt wel verwacht dat er aandacht is geschonken aan visuele aspecten en General Effect. Dit is de opstap naar de Marching Class waar een volledige choreografie wordt gelopen en gespeeld.

De Marching A Class
De A Class is de basis van de Indoor Percussion activiteit in Nederland. De deelnemers zijn nog niet heel ervaren en willen vooral leren door middel van competitie. Het doel van CGN/IPC is deze groepen te helpen bij hun training en ontwikkeling door op basis van de uitvoering de deelnemers te voorzien van opbouwende kritiek in een logische volgorde.
Het accent ligt vooral op de training en uitvoering van het programma.

De Marching Open Class
Dit is de klasse voor de meer ervaren deelnemers dan wel groepen met een meer ervaren instructieteam. Dit is een zeer interessante klasse want hier kent men de activiteit goed en de deelnemers gaan zich op een hoger niveau laten beoordelen op het gebied van uitvoering en ontwerp. De groepen laten creatieve concepten zien. Men begrijpt dat een hoger niveau van ontwikkeling en creativiteit, het bezitten van meer gevorderde training van de uitvoerenden maar ook een betere kennis door een instructieteam, vereist is.
Ze zijn enthousiast en hebben een sterke drang om zich verder te ontwikkelen en nieuwe dimensies te verkennen. Ze zijn niet bang om hun vaardigheden te tonen en hun kunnen te testen in een wat uitdagender omgeving. Er dient een gestage doch rustige en logische groei in ontwikkeling te zijn, waarbij men goed beseft dat verdere groei altijd eerst extra en nieuwe training vereist.
De meeste slagwerkgroepen kennen 2 tot 4 instructeurs. Sommige zullen ontwerpers van buitenaf inschakelen om hun programma helpen vorm te geven. Het is in deze class dat de gevorderde leden door (de) ‘performance’ met nieuwe uitdagingen geconfronteerd worden. Bovendien wordt men zich steeds verder bewust van de range (omvang) bij het (aan)leren van iedere nieuwe en nog complexere vaardigheid. De percussion groepen ervaren een grotere vrijheid in hun proces nu creativiteit een belangrijkere rol speelt in hun ontwikkeling. In deze groeifase bestaat de neiging het programma te willen overschrijven.
De groepen dienen vast te houden aan een sterke uitvoering in deze belangrijke ontwikkelingsfase.

De Concert Class
Deze competitie is bedoeld voor die groepen waarvoor het belangrijkste element is de verkenning en ontwikkeling van muzikale presentaties. Het repertoire kan bestaan uit originele composities en/of arrangementen of transcripties van bestaand materiaal. In deze competitie is de opstelling dusdanig dat men het geluid vanuit een stilstaande positie voortbrengt. Paradigma’s voor de concert class kunnen vanuit ELK muzikale idioom worden gehaald waarbij ieder van deze een gelijke kans tot slagen heeft.
De nadruk van de bejurering ligt op artisticiteit en uitvoeringskwaliteiten van de spelers en artisticiteit en moeilijkheidsgraad van het programma.